• 26.09.2023
  • POLSKA: RZĄDY DONALDA TUSKA TO BYŁO 8 LAT NIEMIECKICH PORZĄDKÓW. POLACY TO PAMIĘTAJĄ - PODWYŻSZENIE WIEKU EMERYTALNEGO, BEZROBOCIE PONAD 14 PROC., NISKIE PŁACE CZY ROZBRAJANIE WOJSKA POLSKIEGO; DONALD, DRUGI RAZ TYCH PORZĄDKÓW NIE WPROWADZISZ, STWIERDZONO WE WTORKOWYM SPOCIE WYBORCZYM PIS
  • POLSKA: PLANUJEMY KOLEJNE WZMOCNIENIE PATROLI NA GRANICY ZE SŁOWACJĄ, GDZIE PRESJA NIE MALEJE. PROWADZIMY DORAŹNE KONTROLE DROGOWE, ALE GDYBY BYŁA DUŻA FALA MIGRACJI, ISTNIEJĄ NARZĘDZIA PRAWNE, ABY PRZYWRÓCIĆ TYMCZASOWE KONTROLE GRANICZNE, POWIEDZIAŁA RZECZNICZKA STRAŻY GRANICZNEJ POR. ANNA MICHALSKA
  • POLSKA: TO JEST ZDRADA ZNACZĄCEJ CZĘŚCI POLSKI I SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO, POWIEDZIAŁ SZEF MEIN, BYŁY WOJEWODA LUBELSKI PRZEMYSŁAW CZARNEK O PLANACH RZĄDÓW PO-PSL OBRONY TERYTORIUM POLSKI NA LINII WISŁY; PRZYZNAŁ TEŻ, ŻE MIESZKAŃCY WSCHODNIEJ CZĘŚCI KRAJÓW WIEDZĄ, ŻE ZOSTALI POZOSTAWIENI SAMI SOBIE
  • POLSKA: SŁOWA AGNIESZKI HOLLAND O NACISKACH PO, BY NIE PUSZCZAĆ FILMU "ZIELONA GRANICA" PRZED WYBORAMI RZUCAJĄ NOWE ŚWIATŁO NA CAŁĄ SPRAWĘ; POKAZUJE TO, ŻE NIE MOŻNA MÓWIĆ O ODRĘBNYM DZIELE ARTYSTYCZNYM, Z KTÓRYM POLITYCY PO NIE MAJĄ NIC WSPÓLNEGO - PODKREŚLIŁ POSEŁ PIS RADOSŁAW FOGIEL
  • ŚWIAT: MEKSYKAŃSCY ARCHEOLODZY ODKRYLI BOGATO ZDOBIONE LUDZKIE CIAŁO W GROBIE, KTÓRY MOŻE MIEĆ PONAD 1000 LAT, NA OBSZARZE, GDZIE ROBOTNICY KOŃCZYLI BUDOWĘ DUŻEGO PROJEKTU KOLEI TURYSTYCZNEJ, PODAŁ W PONIEDZIAŁEK NARODOWY INSTYTUT STAROŻYTNOŚCI (INAH)
  • POGODA: ZAPOWIADA SIĘ, ŻE WTOREK BĘDZIE KOLEJNYM BARDZO CIEPŁYM I SŁONECZNYM DNIEM; TERMOMETRY WSKAŻĄ OD 21 DO 27 STOPNI CELSJUSZA W WARSZAWIE
  • NBP: DZIĘKI NBP POLSKA JEST NA DOBREJ DRODZE: WARTOŚĆ REZERW DEWIZOWYCH PRZEKROCZYŁA 180 MLD DOLARÓW, A ZASOBY ZŁOTA ZWIĘKSZYŁY SIĘ DO PONAD 300 TON
  • ***KRAJ-ŚWIAT-EKONOMIA-SPORT-KULTURA-24-TVREPUBLIKA.PL***
   
Relacje Inwestorskie

Wykaz osób wchodzących w skład Zarządu: Tomasz Sakiewicz - Prezes Zarządu.

Wykaz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej: Katarzyna Gójska, Dariusz Szymański, Wojciech Węgrzyński, Beata Dróżdż.

Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadają powyżej 5% akcji spółki: Dariusz Szymański, Słowo Niezależne Sp. z o.o., Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o., Jolanta Siwczyk.

Beneficjentami Rzeczywistymi Telewizji Republika S.A. są: Tomasz Sakiewicz, Dariusz Szymański.

Telewizja Republika S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejszą uchwałą zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek), na godz. 11.00 z porządkiem obrad jak w treści Ogłoszenia poniżej i w związku z tym poleca umieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące ogłoszenie:

TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r.

Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 5 805 807,00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek), na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.    Zmiana statutu Spółki poprzez dodanie w § 28 o brzmieniu: „W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." zdania „Jeśli Zarząd jest jednoosobowy wystarczy działanie jednego członka zarządu."
7.    Przedstawienie i rozpatrzenie:
1)  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
2)  sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok;
3)  wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.;
2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
3)  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
4)  przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za 2022 r.;
5)  udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;
6)  udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

                                                                           Prezes Zarządu

                                                                       Tomasz Sakiewicz