PKO BP pokazał wyniki. Okazały się gorsze niż ostatnio. Jest reakcja na GPW

Artykuł
Telewizja Republika

Skonsolidowany zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w 2022 r. wyniósł 3 mld 333 mln zł, czyli był o 1 mld 541 mln zł niższy niż w 2021 r., poinformował w piątkowym komunikacie bank. W dół poszła za tym wycena akcji. Jeden papier na GPW wyceniany jest na godzinę 9:30 o 1,44% gorzej względem wczorajszego zamknięcia.

Wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu Paweł Gruza zwrócił uwagę, że "najbardziej brzemiennym efektem wojny w Ukrainie w zakresie gospodarczym było spotęgowanie czynników inflacyjnych". Jak wyjaśnił, dotyczyło to zarówno Polski, jak i niemal całego świata. "W reakcji na to zjawisko banki centralne podnosiły stopy procentowe. To z kolei miało przełożenie na sytuację całego krajowego sektora bankowego. Obserwowaliśmy osłabienie popytu na kredyty, w tym zwłaszcza hipoteczne. Wyzwaniem były także pozycje nadzwyczajne w bilansie", ocenił.

Gruza tłumaczył, że po zaabsorbowaniu efektów zdarzeń nadzwyczajnych bank zanotował wynik na poziomie 3 mld 333 mln zł. "Było to możliwe m.in. dzięki mocnemu wzrostowi dochodów z działalności podstawowej oraz kontroli kosztów i ryzyka. Dziś na początku marca 2023 r. sytuacja zaczyna wyglądać bardziej optymistycznie", wskazał.

"Naszym priorytetem jest rozwój organiczny i utrzymanie polityki dywidendowej, będziemy jednak aktywnie przyglądać się możliwościom dokonywania przejęć. Do 2025 roku zakładamy osiągnięcie ROE powyżej 12 proc., wskaźnika C/I poniżej 45 proc. oraz utrzymanie kosztu ryzyka w przedziale 0,7-0,9 proc.", podkreślił wiceprezes.

PKO BP przypomniało w piątek, że w ramach realizacji ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z 7 lipca 2022 roku, Grupa PKO Banku Polskiego wprowadziła tzw. ustawowe wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia, na wskazane w ustawie okresy spłaty, jednego kredytu lub pożyczki hipotecznej w walucie polskiej wykorzystanej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Bank podał, że na koniec 2022 roku sieć jego oddziałów obejmowała 967 placówek własnych (w tym oddziały, biura i centra) oraz 349 agencji. Na koniec 2022 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 25 tys. etatów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji PKO BP.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy