Józef Piłsudski: Jeżeli nie jesteśmy zdolni do rządzenia się sami, to uwiecznijmy okupację

Piotr Dmitrowicz 25-11-2014, 15:59
Artykuł
Wikipedia/ Domena Publiczna

– Wytworzyłem całe mnóstwo pięknych słówek i określeń, które po mojej śmierci zostaną, a które naród polski stawiają w rzędzie idiotów – powiedział kiedyś Józef Piłsudski. Co myślał o Polsce, Polakach i polityce?  Oto 10 cytatów. Wybór subiektywny.

„Każde nadużycie, każde łajdactwo było dobrym wtedy, gdy zrobił je członek własnej partii, złym zaś tylko wtedy, gdy robił je członek innej partii”.

„Jeżeli nie jesteśmy zdolni do rządzenia się sami, to uwiecznijmy okupację”.

„W Polsce wszyscy krzyczą, iż posiadają większość”.

„Przeciwdziałanie oszczerstwu, jako metodzie politycznej,  jest jednym z najtrudniejszych naszych działań społecznych, jest rzeczą wielką, na którą, gdyby Polska się zdobyła, zdobyłaby wielką siłę”.

„Słabość ma zawsze jedną konsekwencję – zamiłowanie do wielkich słów bez treści”.

„…jeśli dawniej poeta mógł powiedzieć o Polakach, że –sęp ci wyjada nie serce – lecz mózgi, to teraz z większą dozą prawdy można stwierdzić, że sęp wyjada serce pozostawiając mózg, a raczej móżdżek”.

„Myślałem, że wraz z odrodzeniem Polski materialnym i duchowym, Polska odradzać się zacznie, że wyzbywać się zacznie tchórzostwa i wyzwalać się zacznie od pracy agentur, że przestanie pracę dla obcych uważać za najrozumniejszą pracę dla Polski”.

„Żadne zdrowe społeczeństwo nie będzie, bez zdobycia się na opór czynny, znosić gospodarki bandytów, podtrzymywanych przez władze, i władz, podtrzymywanych przez bandytów”.

„Jednym z przekleństw naszego życia, jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie Polaków różnych gatunków”.

„Myślałem już nieraz, że umierając przeklnę Polskę. Dziś wiem, że tego nie zrobię. Lecz gdy po śmierci stanę przed Bogiem, będę go prosił, aby nie przysyłał Polsce wielkich ludzi”.


 

 CZYTAJ TAKŻE:

"Ciebie nieśli wraz z Polską i wraz z krwią na wargach i jak w wolność wierzyli, tak wierzyli w Ciebie"

Źródło: telewizjarepublika.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy