Komunikacja cyfrowa. Narzędzie usprawniające pracę firmy [wideo]

Sylwia Gawkowska 17-05-2023, 07:34
Artykuł
canva.com

Transformacja cyfrowa w biznesie nie jest niczym nowym. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie systemu komunikacji cyfrowej w swoich firmach. Trend ten w znacznym stopniu przyspieszył w czasie pandemii Covid-19. Rozwiązania te pozwalają na szybszą i skuteczniejszą komunikację z pracownikami, ale także promocję i dotarcie do większej ilości potencjalnych klientów.

Ewa Krupa dyrektor kultury i rozwoju w Orange Polska podkreśla, że w związku szybkim tempem rozwoju współczesnego świata komunikacja cyfrowa odgrywa kluczową rolę w naszym życiu. Dzięki social mediom i wszelkim portalom informacyjnym bieżące wydarzenia docierają niezwykle szybko do wszystkich osób. Jak zaznacza, trzeba również uważać na szerzenie informacji nieprawdziwych, tzw. fake newsów i kształcić w nas nawyki weryfikowania informacji już od najmłodszych lat. Komunikacja cyfrowa jest również niezwykle ważna w pracy i biznesie, dzięki niej możemy szybciej dotrzeć do pracownika, wymienić się informacjami, co z kolei przekłada się na szybszy rozwój i działanie. 

Komunikacja cyfrowa to tak naprawdę kanał, którym komunikujemy się w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Ta komunikacja cyfrowa teraz jest już bardziej rozumiana jako wszelkiego rodzaju rozwiązania internetowe, czy to intranet, czy komunikaty push, ale tak naprawdę ta komunikacja cyfrowa to mogą być również ekrany z dynamiczną treścią na terenie zakładu pracy. Komunikacja cyfrowa to dalej są chociażby smsy” – mówił Przemysław Ruchlicki Biuro Polityki Gospodarczej w Krajowej Izbie Gospodarczej. 

Według Marcina Zarzeckiego prezesa zarządu Polskiej Fundacji Narodowej przeniesienie się aktywności firm do cyberprzestrzeni w pewnym stopniu wymusiła na przedsiębiorców pandemia Covid-19. Trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach funkcjonowanie biznesu bez dostępu do Internetu. Narzędzia cyfrowe ułatwiają kontakt z konsumentem, dostawcami oraz pozwalają na promocję i dotarcie do większej ilości potencjalnych klientów. Dzięki przeniesieniu działalności do sieci zmniejszają się również koszty funkcjonowania firmy. 

Dyrektor kultury i rozwoju w Orange Polska wskazuje, że każda firma powinna korzystać z szerokiej palety narzędzi cyfrowych, aby ułatwić komunikację i przepływ informacji w firmie. Do takich narzędzi zalicza m.in. intranet, mail, SMS, czy różnego rodzaju wewnętrzne komunikatory, które wykorzystywane mogą być zarówno do spotkań zarządu, jak i dyskusji ekspertów, pozwalają także na dotarcie do wszystkich pracowników w tym samym czasie. 

Marcin Zarzecki zwraca uwagę, że od najmłodszych lat dzieci nabywają umiejętności cyfrowych, a także edukowane są, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Internecie. Zauważa także, że istnieje znacząca luka w posługiwaniu się w cyberprzestrzeni związana z wiekiem. 

Im wyższa kategorie wieku, tym mniejsze kompetencje cyfrowe. Funkcjonują obecnie programy realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, których celem jest przygotowanie programów edukacyjnych zwiększających kompetencje cyfrowe i eliminujące wykluczenie cyfrowe wśród osób powyżej 50 roku życia, ale także wśród osób zamieszkujących małe miasteczka i wsie” – dodał. 

Zdaniem Ewy Krupy każda firma może czerpać wiele korzyści z wprowadzenia systemu komunikacji cyfrowej. Z jednej strony narzędzia te pozwalają na szybką komunikację z ludźmi, operacyjne zarządzanie i obniżenie kosztów, ale jest to także szansa na rozwój w skali lokalnej, a nawet globalnej. 

Prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej wskazuje, że z działaniem w cyberprzestrzeni wiąże się pewne ryzyko np. kradzieży danych. Lecz w dzisiejszych czasach nie da się już uciec od cyfryzacji.

Zmienia się rzeczywistość, świat się cyfryzuje w każdym aspekcie naszego funkcjonowania społecznego, ekonomicznego, politycznego, kulturalnego, a więc nie jest możliwym myślenie w kategoriach analogowych, gdy świat jest już cyfrowy” - powiedział. 

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy