Ekspresowe przyspieszenie. GDDKiA ogłasza nowe przetargi. Wiemy gdzie

Artykuł
Telewizja Republika

– Ruszają nowe przetargi, które wyłonią wykonawców kolejnych ważnych dróg. Konsekwentnie budujemy spójną sieć drogową w Polsce, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. "Przyjęty w grudniu ub. r. nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych oznacza zapewnienie finansowanie dla tego przedsięwzięcia. Te drogi szybkiego ruchu były wyczekiwane przez lata", dodał.

S7 Czosnów - Kiełpin

Inwestycja obejmuje dostosowanie do parametrów drogi ekspresowej istniejącej, dwujezdniowej drogi krajowej nr 7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem pod Warszawą.

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 9 km drogi ekspresowej S7. Nowa trasa będzie miała przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu. Wybudowane zostaną trzy węzły: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane w III kwartale 2023 r.

Na trasie z Warszawy do Trójmiasta kierowcy mają już do dyspozycji drogę ekspresową w pełnym zakresie na odcinku o długości 275 km, od końca obwodnicy Płońska do węzła Gdańsk Południe. Kolejne ok. 35 km S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem jest w realizacji. Dla odcinka S7 Kiełpin - Warszawa GDDKiA przygotowuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

S11 Bobolice - Szczecinek

24-kilometrowa droga ekspresowa S11 Bobolice – Szczecinek połączy budowane obecnie odcinki tej trasy pomiędzy Koszalinem a Bobolicami z oddaną w 2019 r. obwodnicą Szczecinka. Będzie to ostatni fragment S11 budowany w województwie zachodniopomorskim.

W ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na tym odcinku powstaną węzły drogowe Wierzchowo oraz Szczecinek Północ, a także para miejsc obsługi podróżnych. Przewidziano budowę 26 obiektów mostowych, w tym czterech górnych przejść dla zwierząt.

Prace przygotowawcze do realizacji tego odcinka S11 zostały uruchomione dzięki decyzji Ministra Infrastruktury z 2017 roku, przyznającej finansowanie na opracowanie niezbędnej dokumentacji. 28 listopada 2022 roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję ZRID dla tego odcinka.

S74 granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów

Zadanie na terenie powiatu koneckiego i kieleckiego obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej S74 o długości ok. 27,5 km. Dwujezdniowa trasa będzie częściowo przebiegała po nowym śladzie, m.in. jako obwodnica Smykowa. W ramach inwestycji planowana jest budowa trzech węzłów drogowych zapewniających połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym: Ruda Maleniecka, Radoszyce i Smyków.

Powstaną także 32 obiekty inżynierskie, w tym m.in. 12 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej nad przejściami dla zwierząt dużych i średnich, sześć mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i w ciągach dróg poprzecznych, przejście górne dla zwierząt średnich. W Rudzie Malenieckiej wybudowany zostanie nowy obwód utrzymania drogowego, a w miejscowościach Koliszowy, Jacentów, Lisie Jamy zaplanowano miejsca obsługi podróżnych.

S74 Cedzyna - Łagów z obwodnicą Łagowa

Odcinek ten będzie kontynuacją drogi S74 Kielce – Cedzyna, z której kierowcy już korzystają. Trasa o długości około 30 km będzie przebiegała głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, tworząc obwodnicę Łagowa. W ramach inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów, obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej, dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie.

Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie: 16 wiaduktów w ciągu S74 i nad drogą ekspresową, 13 mostów w ciągu drogi ekspresowej i innych dróg publicznych. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i 33 przepusty pełniące funkcje ekologiczne.

S74 Łagów - Jałowęsy - początek obwodnicy Opatowa

Odcinek o długości ok. 18,3 km będzie przebiegał głównie nowym śladem na południe od istniejącej DK74. W ramach inwestycji poza węzłem w Baćkowicach zaplanowana została budowa dziewięciu wiaduktów, siedmiu mostów, przejścia dla zwierząt oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Oziębłowie.

Dokumentacja dla przebudowy A2 między Łodzią i Warszawą

GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji niezbędnej do poszerzenia autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu. Inwestycja będzie realizowana w systemie tradycyjnym - najpierw przygotowany zostanie projekt, następnie ogłoszony przetarg na budowę.

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą zostanie rozbudowana na długości ok. 89 km o dodatkowy pas ruchu dla każdej z jezdni. Ma to związek ze stałym wzrostem natężenia ruchu na tej trasie oraz planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestycja ułatwi dojazd do stolicy z centrum kraju. Docelowo autostrada pomiędzy węzłami Łódź Północ i Pruszków będzie miała trzy pasy ruchu, a od Pruszkowa do węzła Konotopa cztery pasy ruchu na każdej z jezdni.

Jednym z najistotniejszych elementów przygotowanej dokumentacji przetargowej jest szczegółowy opis oczekiwań związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej do zasilania infrastruktury na tym odcinku autostrady. Zadaniem projektantów będzie opracowanie minimum dwóch wariantów instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej, z wykorzystaniem magazynów energii. Przedstawią również szczegółową analizę ekonomiczną, pozwalającą na optymalny wybór rozwiązania zarówno pod względem rodzajowym, materiałowym, jak i lokalizacyjnym. Analiza będzie musiała uwzględniać koszty realizacji zadania, późniejszą eksploatację instalacji oraz jej utrzymania.

 

 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy